Motoren

Er wordt gereden met 2 Honda"s. De motorrijlessen worden gegeven met een volgmotor Honda Pan European. Het examen wordt gereden op twee verschillende type motoren. Een "lichte" en een "zware" examenmotor.
Onder een lichte examenmotor wordt verstaan: een motor met een vermogen van 11 kW. Onder een  midden examen motor wordt verstaan een motor met een vermogen van  35 kW. Onder een zware examenmotor wordt verstaan: een motor met een vermogen van meer dan 35 kW.